نظام ارزشها – لیست ارزش ها چیست؟ (دوره آموزش کوچینگ سطح 1 خلاصه جلسه شانزدهم)

لیست ارزش ها چیست؟|زندگی با ارزش ها
خلاصه جلسات دوره سطح یک آموزش کوچینگ

نظام ارزشها – لیست ارزش ها چیست؟ (دوره آموزش کوچینگ سطح 1 خلاصه جلسه شانزدهم)

در نظر بگیرید که با تلاش های بسیار زیاد، یکی یکی خواسته هایتان را به سرانجام رسانده اید و یک اتفاق خوب را رقم زدید. اما باز هم حالتان خوب نیست. این عدم داشتن حال خوب سایه بر تمام دستاوردها میزند. طبق آمارها منتشر شده هرچه سطح رفاه جامعه بالاتر باشد آمار خودکشی و افسردگی هم بیشتر می شود. پس مشکل چیست؟ مگر قرار نبود زندگی همراه با رفاه و دستاورد، عامل حال خوب ما باشد؟ چه اتفاقی میافتد که یک نفر به هر چه که آرزو داشته، رسید است اما حالش خوب نیست؟

تمام آنچه دارید و هستید نتیجه انتخاب های مهم زندگی شماست.

در ابتدا باید قبول کنید آنچه که هستید، نتیجه دانش شما نیست بلکه نتیجه رفتارهای شماست. کوهی از اطلاعات باشید اما نتوانید از آن درآمد و دستاورد کسب کنید، دانش شما را بی فایده تلقی می کند. سوال مهم این است که باید چه کنیم که دستاوردهای بهتری داشته باشیم؟ و چگونه انتخاب و رفتار کنیم؟

هرآن چیزی که از شما سر می زند رفتار شماست و رفتار شما نتیجه انتخاب های شماست. بیایید برای درک بهتر، این مثال را تصور کنید؛ اگر شما خود را به عنوان یک راننده ماشین در نظر بگیرید، سرعت و حرکت این ماشین نیازهایتان را تعیین می کند. سوخت ماشین آگاهی است و مهمترین کار ما به عنوان راننده، هدایت ماشین است. اینکه به موقع در مسیر درست بپیچیم. اینکه شما چه رفتاری به عنوان صاحب زندگی خودتان انجام بدید نتیجه هدایت فرمون است.

رفتار های انسان در گرو انتخاب های اوست.

اینکه کجا بروم یا نروم. این را بپوشم یا نپوشم. این حرف را بزنم یا نزنم. همه ما در طول روز بیش از 6000 انتخاب انجام می دهیم. هر انتخاب یک تصمیم است که بعضی ها بنیادین ولی بعضی ها عادت شده و ناهوشیار اند. ما با هر تصمیم چیزی را از دست می دهیم و چیزی را به دست می آرویم.

لیست ارزش ها چیست؟

هر چیزی قابل تکرار است به جز زمان و فرصت ها. از آنجا که جنس ارزش ها کشف کردنیست، داشتن یک لیست از ارزش ها به ما در تصمیم گیری و انتخاب بهتر کمک می کند. اگر نظام ارزش هایتان را نشناسید و آنرا مرتب نکرده باشید هر تصمیمی که بگیرید منجر به احساس گناه یا پشیمانی خواهد شد. 

لیست ارزش ها، یک لیست منحصر به فرد و حداقل 10 تا 15 ردیف از ارزش هایمان است. توجه داشته باشید ارزش های انتخابیتان نباید، کلی باشد؛ مثل رشد، توسعه، کمال.. و نباید خیلی هم جزئی باشد.

از میان 60 تا 100 ارزشی که در دنیا وجود دارد، بین 15 الی 20 ارزش هشتاد درصد شخصیت شما را تشکیل می دهد. ارزش ها در طول زمان تغییر زیادی نمی کنند مگر اینکه باورهایمان نسبت به چیزی کاملا تغییر کند؛ چراکه ارزش ها ماحصل باورهای بنیادی (core beliefs) هستند.

بعد از تهیه لیست ارزش ها باید بتوانیم این لیست را مرتب و اولویت بندی کنیم. اولویت بندی ارزش ها از پیدا کردنشان مهمتر است. در بزنگاه های مهم وقتی 15 تا 20 ارزش بدون الویت وجود داشته باشد، چالش و تداخل به وجود میاید.

سراسر زندگی همه ما مبادله ارزش هاست. چیزی میدهید و چیزی می گیرید؛ از روابط عاشقانه گرفته تا رابطه مادر و فرزند در سنین بعد از کودکی. ما حتی در ارتباط با پروردگار هم در حال معامله هستیم.

انسان ها در طول زندگی به طور مداوم در حال معامله هستند.

شما هیچ وقت از زندگی کردن با ارزش ها فارغ نمی شوید. زندگی سعادتمند، توام با خشنودی و رضایتمندی نتیجه زندگی کردن با ارزش هاست.

ارزش ها برای ما یک بزرگراه تعیین می کنند که ما می توانیم در این بزرگراه حرکت کنیم. در این راه اهدافی از زندگی که در مسیر این بزرگراه قرار دارند در بهترین وضعیت ممکن هستند؛ زیراکه شما دارید ارزش هایتان را زندگی می کنید و در کنار آن چه به این اهداف برسید چه نرسید حالتان خوب است. سایر اهداف خارج از این مسیر نیز، در هر صورت حالتان را بهبود نمی دهد. از یاد نبرید تفاوت زیادی بین زندگی ارزشند و زندگی هدفمند وجود دارد.

ارزش چیست؟

ارزش در نظام ارزش ها یک مفهوم چندوجهی است. از یک سو، ارزش به کیفیت یا اهمیت یک چیز اشاره دارد. در این معنی، ارزش چیزی است که آن را مطلوب و خواستنی می کند. از سوی دیگر، ارزش می تواند به یک باور یا اصول اخلاقی اشاره داشته باشد. در این معنی، ارزش چیزی است که ما آن را درست و مناسب می دانیم. در نظام ارزش ها، ارزش ها به عنوان معیار و اصول راهنمای عمل می کنند. آنها به ما می گویند که چه چیزی در زندگی مهم است و چگونه باید رفتار کنیم.

برخی از مواردی که می توانند در نظام ارزش ها به عنوان ارزش مورد توجه قرار بگیرند عبارتند از:

 • صداقت
 • عدالت
 • مهربانی
 • مسئولیت پذیری
 • احترام
 • آزادی
 • معنویت

ارزش ها نقش مهمی در زندگی ما دارند. آنها به ما کمک می کنند تا:

 • تصمیمات بهتری بگیریم: با در نظر گرفتن ارزش های خود، می توانیم انتخاب هایی را انجام دهیم که با شخصیت و اهداف ما همسو باشند.
 • زندگی معنادار تری داشته باشیم: با تمرکز بر روی ارزش های خود، می توانیم زندگی خود را به سمتی هدایت کنیم که برایمان رضایت بخش و ارزشمند باشد.
 • روابط قوی تری ایجاد کنیم: با شناخت ارزش های خود و دیگران، می توانیم روابطی عمیق تر و پایدارتر بر اساس احترام و درک متقابل ایجاد کنیم.
 

نظام ارزش ها

نظام ارزشی مجموعه ای منحصر به فرد از اصول اساسی است که یک فرد یا جامعه را راهنمایی می کند. این مانند یک قطب نما داخلی است که به ما کمک می کند تا در انتخاب های زندگی خود حرکت کنیم. نظام ارزشی ما تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند تربیت، فرهنگ، مذهب و تجربیات شخصی شکل می گیرد. این امر بر نحوه نگاه ما به دنیا، تعامل با دیگران و تصمیم گیری ما تأثیر می گذارد. یک نظام ارزشی قوی حس جهت و هدف در زندگی را فراهم می کند.

نظام ارزش ها به ما کمک می کند تا:

 • جهان را درک و تفسیر کنیم: با در نظر گرفتن ارزش های خود، می توانیم معنای وقایع و تجربیات زندگی خود را درک کنیم.
 • تصمیمات اخلاقی بگیریم: با اتکا به ارزش های خود، می توانیم در مواقع چالش برانگیز تصمیمات درست و اصولی را اتخاذ کنیم.
 • روابط معنادار ایجاد کنیم: با شناخت ارزش های خود و دیگران، می توانیم روابطی عمیق تر و پایدارتر بر اساس احترام و درک متقابل ایجاد کنیم.
 

ارزش های زندگی

ارزش های زندگی اصول خاصی هستند که از نظام ارزش های فرد نشأت می گیرند و در زمینه زندگی شخصی او اهمیت دارند. آنها نشان دهنده چیزهایی هستند که واقعاً در زندگی برای ما مهم هستند. شناسایی این ارزش ها می تواند یک تمرین قدرتمند باشد زیرا به ما کمک می کند تا انرژی و منابع خود را بر روی چیزهایی متمرکز کنیم که برای ما معنا و رضایت به ارمغان می آورند. به عنوان مثال، برخی ممکن است خانواده را بالاتر از هر چیز دیگری قرار دهند، در حالی که برخی دیگر ممکن است ارزش ماجراجویی و کاوش را داشته باشند.

شناسایی ارزش های زندگی به ما کمک می کند تا:

 • اهداف خود را تعیین کنیم: با شناخت ارزش های خود، می توانیم اهدافی را تعیین کنیم که با شخصیت و خواسته های ما همسو باشند.
 • تصمیمات بهتری بگیریم: با در نظر گرفتن ارزش های خود، می توانیم انتخاب هایی را انجام دهیم که به ما در رسیدن به اهدافمان کمک می کنند.
 • زندگی معنادار تری داشته باشیم: با تمرکز بر روی ارزش های خود، می توانیم زندگی خود را به سمتی هدایت کنیم که برایمان رضایت بخش و ارزشمند باشد.
 
 

ارزش های کسب و کار

ارزش های کسب و کار اصول و باورهایی هستند که راهنمای فعالیت یک سازمان هستند. این ارزش ها می توانند شامل مواردی مانند صداقت، عدالت، نوآوری، کیفیت و تعهد به مشتری باشند.

ارزش های کسب و کار به سازمان کمک می کند تا:

 • فرهنگ سازمانی قوی ایجاد کند: با ترویج ارزش های خود، سازمان می تواند محیطی مثبت و پرنشاط ایجاد کند که در آن کارکنان احساس ارزش و احترام کنند.
 • تصمیمات بهتری بگیرد: با اتکا به ارزش های خود، سازمان می تواند در مواقع چالش برانگیز تصمیمات درست و اصولی را اتخاذ کند.
 • اعتماد مشتریان و سهامداران را جلب کند: با عمل به ارزش های خود، سازمان می تواند اعتماد و احترام مشتریان و سهامداران خود را جلب کند.
 
 

اولویت بندی ارزش ها

اولویت بندی ارزش ها فرآیندی است که طی آن اهمیت هر یک از ارزش های شما مشخص می شود. این کار به شما کمک می کند تا تصمیمات بهتری بگیرید و زندگی خود را به سمتی هدایت کنید که برای شما معنادارتر است.

برای اولویت بندی ارزش های خود می توانید مراحل زیر را انجام دهید:

 1. ارزش های خود را شناسایی کنید
 2. فهرستی از تمام اصول و باورهایی که برای شما مهم هستند را تهیه کنید.
 3. اهمیت هر یک از ارزش ها را مورد توجه قرار دهید: به این فکر کنید که هر یک از این ارزش ها تا چه اندازه در زندگی شما نقش دارند و تا چه اندازه برای شما مهم هستند.

جهت دریافت “کاربرگ نظام ارزش ها + 114 ارزش اصلی زندگی” فرم زیر را تکمیل فرمایید.

ویدیو های وبینار آشنایی با کوچینگ و نظام ارزش ها - جلسه اول- 5 قسمت

جلسه اول / بخش اول

جلسه اول / بخش دوم

جلسه اول / بخش سوم

جلسه اول / بخش چهارم

جلسه اول / بخش پنجم

ویدیو های وبینار آشنایی با کوچینگ و نظام ارزش ها - جلسه دوم- 6 قسمت

جلسه دوم / بخش اول

جلسه دوم / بخش دوم

جلسه دوم / بخش سوم

جلسه دوم / بخش چهارم

جلسه دوم / بخش پنجم

جلسه دوم / بخش ششم

فرم درخواست جلسه کوچینگ

2.3/5 - (3 امتیاز)

نظر (4)

 1. مینا نوری

  ممنون از تمامیت شما. چه ایده خوبی که بخش بخش شده و امکان چندباره دیدن را فراهم کردین.
  جلسه ای بسیار کامل بود که بنظرم هر فردی نیاز داره ببینه پس به عزیزانمون این ویدیو را معرفی میکنیم

  1. سلامت باشین 💐

 2. پروین پورمند

  عالی،عالی، یک دنیا ارزش داشت، فوق العاده مهم و ارزشمند در مسیر یک زندگی ارزشمند و روشن ، به همراه رسیدن به آرامش وااااقعی و رضایت قلبی 👏👏⚘🥀برای همه پیشنهاد می کنم این گنج ارزشمند و متحول کننده رو💛💚💎

  1. خدا رو شکر. ممنون از حضورتون 💐

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

زمینه‌های نمایش داده شده را انتخاب نمایید. بقیه مخفی خواهند شد. برای تنظیم مجدد ترتیب، بکشید و رها کنید.
 • تصویر
 • شناسۀ محصول
 • امتیاز
 • قيمت
 • موجودی
 • دسترسی
 • افزودن به سبد خرید
 • توضیح
 • محتوا
 • وزن
 • اندازه
 • اطلاعات اضافی
 • نویسنده
 • قسمت
 • زبان
برای مخفی‌کردن نوار مقایسه، بیرون را کلیک نمایید
مقایسه