منشور اخلاقی در کوچینگ

استانداردهای فدراسیون بین المللی کوچینگ
مقالات آموزشی

منشور اخلاقی در کوچینگ

در دنیای امروز، تلاش برای موفقیت شغلی به همراه رشد فردی و حرفه‌ای بسیار مهم است. اما آیا این موفقیت به تنهایی کافی است؟ آیا ما می‌توانیم به موفقیت دست یابیم و در عین حال از ارزش‌های اخلاقی خود پیروی کنیم؟ اینجاست که منشور اخلاقی کوچینگ به عنوان یک ابزار قدرتمند برای هماهنگی بین موفقیت شغلی و ارزش‌های اخلاقی به تصویر می‌آید.

منشور اخلاقی چیست؟

منشور اخلاقی به مجموعه‌ای از اصول و مقررات اخلاقی اطلاق می‌شود که یک فرد یا یک سازمان در حیطه‌ای خاص برای خود تعیین می‌کند. این اصول به عنوان راهنمایی اخلاقی عمل می‌کنند که در تصمیم‌گیری‌ها، تعاملات و رفتارهای روزمره به کار می‌روند.

فدراسیون بین المللی کوچینگ واقع در آمریکا، مرجع تخصصی تمام انجمن ها و آموزشگاه هایی است که با سبک این فدراسیون، کوچینگ را تدریس میکنند. منشور اخلاقی کوچینگ که بر مبنای اصول ICF تدوین شده و در اختیار همگان قرار گرفته؛ کوچ و کوچی را از حقوق خود آگاه می کند.

اصول اخلاقی منشور کوچینگ

 • کوچینگ شراکت با کوچی طی یک فرایند خلاقانه و تفکر برانگیز است که برای به حداکثر رساندن پتانسیل فردی و حرفه ای، الهام بخش آنهاست.
 • کوچ، اجرای شایستگیهای بنیادین ICF را پذیرفته و به پاسخگویی در برابر منشور اخلاقی ICF متعهد میماند.
 • یک رابطه ی کوچینگ حرفه ای زمانی به وجود می آید که کوچینگ شامل توافق نامه ای باشد که مسئولیتهای طرفین را مشخص کند.
 • نقش ها در رابطه ی کوچینگ: در راستای شفاف سازی نقش ها در رابطه ی کوچینگ، اغلب لازم است که میان کوچی و حامی مالی تمایز قائل شد. در اغلب موارد کوچی و حامی مالی یک نفر هستند و در نتیجه به طور مشترک تحت عنوان کوچی اطلاق می شوند. با این حال در راستای اهداف تفکیک نقش، ICF این دو نقش را به شکل زیر تعریف میکند:
 1. کوچی، فردیست (افرادی) که کوچ می شود.
 2. حامی مالی شخصیست که بابت یا جهت هماهنگی ارائه خدمات کوچینگ کوچی، پول میپردازد. در همه ی موارد توافقات شروع کوچینگ باید به صراحت متضمن حقوق، نقشها و مسئولیتهای کوچی و حامی مالی در صورت متفاوت بودن این دو شخص باشند.
 3. دانشجو کسی است که در برنامه ی آموزش کوچ ثبت نام کرده و یا با یک ناظر کوچینگ یا منتور کوچ برای یادگیری فرایند کوچینگ یا ارتقاء و توسعه بر مهارت های کوچینگ خود کار می کند.
 • تضاد منافع موقعیتی است که در آن یک کوچ دارای منافع خصوصی یا شخصیست، که به صراحت هدف وظایف رسمی او به عنوان یک کوچ یا حرفه ای را تحت تأثیر قرار میدهند.

استاندارد های منشور اخلاقی ICF

بخش اول: رفتار حرفه ای در سطح کلی

من، به عنوان یک کوچ:

 • در کلیه تعاملات، ازجمله آموزش کوچ، منتور کوچ و فعالیت های نظارت بر کوچ مطابق با منشور اخلاقی ICF رفتار می کنم.
 • در انجام اقدامات مناسب با کوچ، معلم یا منتور کوچ، متعهد بوده و در صورت وجود هر گونه تخطی از منشور اخلاقی یا تخطی احتمالی به محض آگاهی، شامل این جانب یا دیگران، فورا با ICF تماس بگیرم.
 • به دیگران، از جمله سازمان ها، کارمندان، حامیان مالی، کوچ ها و دیگرانی که به آگاهی درباره ی مسئولیت های تصریح شده در این منشور نیاز دارند اطلاع رسانی کرده و در ارتقاء آگاهی آنها بکوشم.
 • در مقابل هر گونه تبعیض غیرقانونی در فعالیت های شغلی، شامل سن، نژاد، گرایش های جنسیتی، قومیت، گرایش های جنسی، دین، اصالت ملی یا معلولیت بایستم.
 • در گفتار و نوشتار چیزی را بگویم و بنویسم که در مورد آنچه به عنوان کوچ حرفه ای کوچینگ یا ICF ارائه می کنم صحیح و دقیق باشند.
 • به درستی خود را با شایستگی ها، تخصص، تجربه، آموزش، گواهینامه ها و اعتبارنامه های ICF معرفی نمایم.
 • به تلاش ها و سهم دیگران ارج نهاده و تنها بر مطلب خود ادعای مالکیت داشته باشم. این جانب اقرار می کنم تخطی از این استاندارد، نیازمند راه حل قانونی توسط شخص ثالث خواهد بود.
 • همواره در جهت شناسایی مسائل فردی خود که در عملکرد کوچینگ یا روابط کوچینگ حرفه ایِ این جانب تعارض یا خللی ایجاد می کند کوشا باشم. در صورت وجود چنین مسائلی بلافاصله درخواست کمک حرفه ای داده و اقدامات مورد نیاز را نیز مشخص کنم که آیا هر زمانی که واقعیتها و شرایط ایجاب میکند درست است روابط کوچینگ خود را معلق یا متوقف نمایم.
 • بیان میکنم که این منشور اخلاقی در مورد رابطه ی من با کوچی دانشجویان و افراد تحت نظارت نیز صدق میکند.
 • با شایستگی، صداقت و در چهارچوب استانداردها و دستورالعملهای موضوعی مربوطه تحقیق کرده و نتایج را گزارش کنم. تحقیقات بنده با موافقت الزامی یا تائید افراد حاضر در تحقیق و با این رویکرد انجام خواهد شد که از شرکت کنندگان در برابر هرگونه آسیب احتمالی محافظت کند. کلیه ی اقدامات تحقیقاتی به گونه ای انجام خواهند شد که با تمامی قوانین کشوری که تحقیق در آن انجام میشود مطابقت داشته باشد.
 • هرگونه سوابق از جمله فایلهای الکترونیکی و ارتباطات ایجاد شده در طول جلسه کوچینگ را حفظ نگهداری و نابود کنم به گونه ای که محرمانه بودن امنیت و حریم خصوصی تأمین شده و با قوانین و توافقات مربوطه همخوانی داشته باشد.
 • از اطلاعات تماس ICF (آدرس، ایمیل، شماره تلفن و…) فقط در مواقع ضروری استفاده کنم.

بخش دوم: تضاد منافع

من به عنوان یک کوچ

 • تلاش میکنم از هرگونه تضاد یا اختلاف احتمالی در منافع طرفین آگاه باشم و چنین تضادی را سریعاً فاش کنم و اگر اختلافی پیدا شد، داوطلبانه کنار بکشم.
 • نقش کوچ را شفاف و مرزها را مشخص کنم و هرگونه تضاد منافع میان فرایند کوچینگ و دیگر وظایف را با ذینفعان مورد بحث و بررسی قرار دهم.
 • هرگونه پاداش پیش بینی شده از شخص ثالث که بابت ارجاع کوچی یا پرداخت بابت کوچ دریافت کرده ام را به اطلاع کوچی و حامی مالی برسانم.

 •  به رابطه کوچ و کوچی صرف نظر از دریافت مالی احترام بگذارم.

بخش سوم: رفتار حرفه ای با کوچی

به عنوان یک کوچ

 • اخلاقاً آنچه در صحت آن تردید ندارم به کوچی یا حامیان مالی درباره ارزش احتمالی فرایند کوچینگ یا شخص خود به عنوان یک کوچ را اطلاع رسانی کنم.
 • با دقت قبل یا در جلسه ،مقدماتی توضیح داده و تلاش کنم کوچی و حامی مالی او ماهیت کوچینگ محدودیتهای محرمانه ،بودن توافقات مالی و هرگونه شرایط و الزامات توافق کوچینگ را درک کنند.
 • با کوچی و حامی مالی قبل از شروع رابطه ی کوچینگ، توافقنامه ی خدمات کوچینگ صریح داشته و به این توافق نامه احترام بگذارم. این توافق نامه شامل نقشها، مسئولیتها و حقوق همه طرفین میباشد.
 • مسئولیت آگاهی و تعیین مرزهای مشخص، دقیق و مطابق با فرهنگ حاکم که بر تعاملات فیزیکی و غیر از آن، میان من و کوچیان یا حامیان مالی حاکم است را برعهده بگیرم.
 • تعهد می دهم از هرگونه رابطه ی جنسی یا عاشقانه با کوچی یا حامیان مالی یا دانشجویان، منتورها یا افراد تحت نظارت خود، خودداری کنم. هرگونه صمیمیت جنسی احتمالی میان کارکنان پشتیبانی یا دستیاران را هشدار داده و اقدام لازم برای حل و فصل این موضوع را با لغو اشتغال فرد خاطی برای ارائه یک محیط امن را در پیش بگیرم.
 • به حقوق کوچی برای فسخ رابطه کوچینگ در هر مرحله ای از این فرایند منوط به انجام توافقات احترام بگذارم. همچنین نسبت به هر گونه تغییر در ارزش دریافتی از جلسه کوچینگ آگاه باشم.

 • اگر بر این باورم که کوچی با حامی مالی توسط یک کوچ یا منابع دیگری، خدمات بهتری دریافت خواهد کرد آنها را به این کار ترغیب کنم و در صورت نیاز، کوچی خود را ترغیب کنم از خدمات افراد حرفه ای دیگری استفاده کند.

بخش چهارم: حفظ محرمانگی و حریم شخصی

من به عنوان یک کوچ

 • بالاترین سطوح محرمانه بودن را در مورد تمامی اطلاعات کوچی و حامیان مالی خود رعایت کنم، مگر آن که قانون رسمی کشور من را ملزم به افشا اطلاعات کوچی کند.
 • توافق واضح و روشنی درباره نحوه تبادل اطلاعات جلسه کوچینگ بین کوچ، کوچی و حامی مالی داشته باشم.
 • در زمان کار به عنوان کوچ، منتور کوچ، ناظر کوچینگ یا معلم، با کوچی و حامی مالی، دانشجو، منتور یا افراد تحت نظارت درباره شرایطی که تحت آن میتوان محرمانگی اطلاعات را رعایت نکرد، توافق صریح داشته باشم (مانند فعالیت غیر قانونی، منوط به حکم یک دادگاه معتبر یا احضاریه؛ احتمال خطر یا ریسک احتمالی برای خود و دیگران، غیره) و مطمئن شوم که کوچی و حامی مالی، دانشجو، منتور یا افراد تحت نظارت داوطلبانه و آگاهانه به صورت کتبی با قوانین حفظ محرمانه بودن موافق هستند. در صورتی که از روی منطق و استدلال بر این باور باشم یکی از شرایط بالا صدق می کند، مقامات مربوطه را در جریان قرار دهم.
 • از همه افرادی که با من در پشتیبانی از کوچی حمایت میکنند بخواهم به منشور اخلاقی ICF ، شماره ۲۶، بخش ۴، استانداردهای حفظ محرمانه بودن و رعایت حریم شخصی و هر بخش دیگری از این منشور اخلاقی که قابل اجراست پایبند بمانند.

بخش پنجم: توسعه ی مداوم

من به عنوان یک کوچ

 •  در به روز رسانی، پیشرفت مداوم و پیوسته در اطلاعات و مهارتهای حرفه ای خود متعهد میمانم.

تعهد اخلاقی ICF

من، به عنوان یک کوچِ فدراسیون بین المللی کوچینگ (International Coaching Federation)، اقرار و تائید مینمایم که به الزامات اخلاقی و قانونی کوچی و حامیان مالی جلسه کوچینگ خود، همکاران و عموم مردم به طور کلی احترام بگذارم. من متعهد میشوم منشور اخلاقی ICF را رعایت کرده و این استانداردها را با کسانی که کوچ میکنم، درس میدهم، منتورینگ میکنم یا بر آنها نظارت دارم، پیاده کنم.

اگر از این تعهد اخلاقی یا بخشی از منشور اخلاقی ICF تخطی کنم، موافقت دارم ICF طبق صلاحدید خود این جانب را به خاطر این تخطی، مسئول بداند. به علاوه، می پذیرم که پاسخگویی من در برابر ICF بابت هرگونه خطا، جریمه هایی مانند محرومیت از عضویت ICF و یا اعتبارنامه های ICF خواهد بود.جمع بندی:

منشور اخلاقی کوچینگ یک ابزار اساسی برای هماهنگی موفقیت شغلی با ارزش‌های اخلاقی است. با تدوین اصول و مقررات اخلاقی خود، می‌توانید به موفقیتی پایدار و با ارزش‌های اخلاقی دست یابید. این دو عنصر به همراه، نه تنها موفقیت شغلی شما را تضمین می‌کنند، بلکه از طریق ایجاد هماهنگی میان اهداف شغلی و ارزش‌های اخلاقی، به جامعه نیز سود می‌رسانند.

به این نوشته امتیاز دهید😉

نظر (5)

 1. ناهید

  توضیحاتتون خیلی کامل بود ممنونم ازتون

 2. ناشناس

  صلاحیت های هشتگانه کوچینگ با این موارد که گفتید فرق داره؟

  1. بله فرق داره. در واقع منشور اخلاقی ، زیر مجموعه همون صلاحیتهای 8 گانه است

 3. ناشناس

  منشور اخلاقی کوچینگ رو کوچ ها باید امضا کنند؟ یا بهش قسم میخورن؟

  1. معمولا هیچ کدام . معمولا این یک تعهد درونی و اخلاقی هست برای خود کوچ. البته که فراکوچ یک سوگند نامه داره که قبلا در گردهمایی ها از اون استفاده میکرد بای تعهد گروهی

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

زمینه‌های نمایش داده شده را انتخاب نمایید. بقیه مخفی خواهند شد. برای تنظیم مجدد ترتیب، بکشید و رها کنید.
 • تصویر
 • شناسۀ محصول
 • امتیاز
 • قيمت
 • موجودی
 • دسترسی
 • افزودن به سبد خرید
 • توضیح
 • محتوا
 • وزن
 • اندازه
 • اطلاعات اضافی
 • نویسنده
 • قسمت
 • زبان
برای مخفی‌کردن نوار مقایسه، بیرون را کلیک نمایید
مقایسه