مایندست کوچینگ چیست؟

تعریف مایندست کوچینگ
مقالات آموزشی

مایندست کوچینگ چیست؟

 آیا می‌دانستید که داشتن یک مایندست (Mindset) قوی و سالم، اساس موفقیت در هر موضوعی از جمله کوچینگ است؟ این موضوع، نقش بسیار مهمی در تعیین سرنوشت و پیشرفت هر فرد دارد. از همین رو، در مایندست کوچینگ (Mindset Coaching)، تمرکز بر قوای ذهنی، عواطف، و اعتقادات فردی بسیار حیاتی است. در این مقاله، به بررسی اهمیت داشتن یک مایندست قوی و تأثیرگذار در زمینه‌ کوچینگ خواهیم پرداخت و راهکارهایی برای تقویت و بهینه‌سازی آن را ارائه خواهیم داد. 

 

مایندست چیست؟

کلمه مایندست (Mindset) به معنای اعتقاد، باور و توجه نسبت به موضوعی مشخص است. مایندست یعنی داشتن احساس توانایی در انجام فعالیت‌ها یا اتخاذ تصمیمات بر اساس انتخاب‌هایی خودآگاهانه. این انتخاب‌ها بر اساس اختیار و درک فرد بوده و هیچ گونه فشار، محدودیت یا اعلام نظری از سوی دیگران در آن دخیل نیست.

 در حوزه روانشناسی منظور  از مایندست یعنی این که فرد نسبت به موضوعی مشخص، افکار و عملکردش حول آن موضوع، آگاهی داشته و بر کنترل ذهنیت خود، احساسات، هیجانات، افکار و رفتارش تسلط دارد. در این صورت خواهیم گفت که فرد مایندست آن موضوع را در خود یا همراه خود دارد. در واقع به نوعی آمادگی ذهن برای پذیرش و درک موضوعی خاص است.

مایندست کوچینگ چیست؟

مايندست کوچینگ (ذهنیت کوچینگی) یک روش روانشناختی است که اشاره به درک و آگاهی از مفاهیم روانشناسی مثبت‌گرا داشته و از مباحث مرتبط با علوم شناختی، موضوعات رشد و توسعه فردی و بهبود عملکرد، استفاده می‌کند تا رسالت و معنای کوچینگ را محقق نماید.

هدف و معنای کوچینگ، همراهی فرد به منظور شناخت خود، افکار و باورهایش است؛ تا با استفاده از توانمندی‌های شناخته شده‌ی خود بتواند عملکردش را بهبود داده و اهدافش را محقق نماید. بنابراین مایندست کوچینگ هم به کوچ و هم به مراجع کمک می‌کند تا فرایند گفتگو محور کوچینگ را تا حصول نتیجه مطلوب پیش ببرند.

مایندست کوچینگ بر ایجاد آگاهی در فرد و سپس بکارگیری این آگاهی در جهت بهبود باورهای ذهنی و بهبود عملکرد او متمرکز است. این تمرکز از طریق هم راستا کردن نگرش، بینش و تلاش‌های فرد در راستای خواسته‌ی مهم و اصلی او می باشد.

در واقع فردی که این نوع نگرش و ذهنیت را دارد، می‌داند که چه می‌خواهد و برای رسیدن به آن به چه چیزی نیاز دارد؛ در نتیجه افکار و رفتارش را در راستای هدف و خواسته اش متمرکز کرده، تا بهترین تصمیمات را اتخاذ و بهترین نتایج را کسب نمایند.

چرا توجه به مایندست کوچینگ در گفتگوهای کوچینگی مهم است؟
مایندست کوچینگ چیست؟
ماندست چیست؟

تاریخچه مایندست کوچینگ چیست؟

تاریخچه مایندست کوچینگ به دهه ۱۹۷۰ بازمی‌گردد، زمانی که توماس لئونارد این روش را به عنوان یک روش توسعه فردی و حرفه‌ای معرفی کرد. در ابتدا، مایندست کوچینگ به عنوان یک ابزار برای بهبود عملکرد و افزایش موفقیت در مسیر حرفه‌ای و شخصی استفاده می‌شد. اما با گذر زمان و توسعه این روش، مایندست کوچینگ به عنوان یک فرآیند گسترده‌تر برای رشد شخصی و بهبود زندگی شناخته شد. امروزه، ذهنیت کوچینگ به عنوان یکی از موثرترین روش‌های توسعه فردی و حرفه‌ای شناخته می‌شود که به مردم کمک می‌کند تا بهترین نسخه خود را کشف کرده و به اهدافشان دست یابند.

چرا توجه به مایندست کوچینگ در گفتگوهای کوچینگی مهم است؟

با توجه به تعریف مایندست کوچینگ، دریافتیم که نقش تسهیلگری آن را نمی‌توان در موضوعات مختلف و حتی در جلسات کوچینگ نادیده گرفت. بنابراین در ادامه‌ مواردی را بررسی می‌کنیم؛ که ذهنیت کوچینگی (Mindset Coaching) در تقویت و  بهبود آنها نقش مهمی دارد:

 • افزایش شناخت از خود از طریق ذهن آگاهی؛
 • افزایش خودباوری و اعتماد به نفس؛
 • افزایش آگاهی نسبت به وضعیت و شرایط و اتخاذ تصمیمات بهتر؛
 • افزایش و بهبود عملکرد با بهره‌گیری از توانمندی‌ها در راستای اهداف؛
 • تسهیل‌گر تغییرات بهبود دهنده به دلیل آگاهی و تمرکز و درک درست از موضوع؛
 • افزایش تعادل در جنبه‎ های مختلف زندگی اعم از روحی و جسمی و هم راستایی آن‌ها در جهت خواسته‌ها و اهداف؛

راه‌های تقویت مایندست کوچینگ چیست؟

 • خودآگاهی نسبت به افکار و رفتار؛ یعنی بدانیم به چه چیزی و چرا و چگونه فکر کنیم و به دنبال آن بدانیم چگونه عمل کنیم.
 • مشخص کردن خواسته‌ها و اهدافی متناظر با آن، برای برنامه‌ریزی و اقدام
 • استفاده از الگوهای فکری مثبت مثل مطالعه‌ی کتاب‌های مفید، روابط موثر و گفتگوهای سازنده؛
 • برنامه‌ریزی هدفمند و متمرکز بر اهداف، با در نظر گرفتن منابع و موانع؛
 • حضور در جلسات و گفتگوهای کوچینگ محور که با رویکرد روانشناسی مثبتگراست.
 • استفاده از تمرینات حافظه و تمرکز، مدیتیشن و آرام بخشی ذهن
 • مطالعه و یادگیری بیشتر در حوزه‌های معناگرایی
 • استفاده از همراهی یک کوچ ذهنیت یا مایندست کوچ

ارتباط بین مایندست کوچینگ و فرایند کوچینگ چیست؟

با توجه به شناختی که از مایندست کوچینگ و فرایند کوچینگ داریم؛ می‌توان گفت: در هردو مورد، هدف، همراهی فرد برای استفاده‌ی حداکثری از توان فکری و عملی خود برای دست یابی به اهداف و ایجاد تغییر و تحول در موضوعی است که مهم بنظر می رسد.

مایندست کوچینگ و فرایند کوچینگ بهم مرتبط بوده و یاری‌رسان و تسهیلگر مسیر مراجع از نقطه‌ی حال به وضعیت مطلوب آینده هستند. مایندست کوچینگ با ارائه تمرینات و با استفاده از روش‌های تقویت ذهن و تفکر، به فرد کمک می‌کند تا بهتر بتواند از فرصت‌ها و چالش‌های زندگی خود استفاده کند. در عین‌حال فرایند کوچینگ با ارائه‌ی هدایت، حمایت و تشویق فرد به او کمک کرده؛ تا اهدافش را شناسایی و اولویت‌بندی کرده و با  راهکارهای موثر به آن‌ها دست یابد. بنابراین می‌توان این گونه گفت؛ که مایندست، ذهنیت فرد را می‌سازد و در راستای اهدافش تقویت می‌کند و ازطرفی دیگر؛ فرایند کوچینگ نیز، رفتار و عملکرد فرد را مدیریت کرده تا به اهداف دست یابد.

واضح است مایندست کوچینگ و فرایند کوچینگ مثل اهرم‌هایی هستند که یک کوچ از آنها بهره می‌برد؛ تا مراجع را در این سفر هیجان انگیز تغییر و تحول،  موثرتر همراهی نماید.

ارتباط بین ذهنیت کوچینگی و عملگرایی چیست؟

مایندست کوچینگ و عملگرایی در فرد ارتباط نزدیک و تاثیرات مثبتی بر یکدیگر دارند. این ارتباط را در حالت کلی می‌توان به این شکل توصیف کرد که مایندست در جهت عملگرایی بیشتر به کار می‌رود:

 • در هردو مورد قرار است که فرد با مشخص شدن اهداف مهم و با بکارگیری اهرم فکر و رفتار در جهت تحقق اهداف، قدم‌های موثری بردارد.
 • مایندست کوچینگ کمک می‌کند؛ تا اهداف درست و منطقی انتخاب و برنامه ریزی منعطف و مناسبی برای اقدام و کسب نتیجه صورت گیرد.
 • مایندست با تقویت تعهد و هم راستایی اهداف با ارزش‌ها و باورهای سازنده، به فرد کمک می‌کند تا عملگرایی خود را تقویت نماید.
 • مایندست کوچینگ به کوچ کمک می‌کند تا بازخورد‌های سازنده و اگاهی بخش داده و مراجع را برای استفاده از آن آگاهی‌ها در راستای اقدامی متعهدانه و مسئولانه تشویق نماید.

مایندست کوچینگ مثل کاتالیزوری عمل می‌کند که شرایط آزمون و خطا و عملکرد فرد را تسهیل و مسیر ایجاد تغییر و تحول در زندگیش را کوتاه می‌کند.

چرا توجه به مایندست کوچینگ در گفتگوهای کوچینگی مهم است؟
راه‌های تقویت مایندست کوچینگ چیست؟

ارتباط مایندست کوچینگ و نتایج فرایند کوچینگ چیست؟

ارتباط ذهنیت کوچینگی و نتایج فرایند کوچینگ نیز از نوع ارتباطی مستقیم و مثبت است؛ چراکه بازهم مایندست وظیفه‌اش، تسهیل حرکت فرد به سمت کسب نتایج مطلوب است و آن هم از طریق:

تسهیل در رسیدن به اهداف:

مایندست کوچینگ با تقویت قدرت ذهن و تفکر، افزایش اعتماد به نفس و رشد شخصیت، کمک می‌کند تا شخصیت و عملکرد فرد در حین فرایند کوچینگ بهبود یابد؛ در نتیجه با بهبود نتایج، به سمت دست یابی به اهدافش حرکت کند.

افزایش اعتماد به نفس:

اين نوع ذهنیت با افزایش اعتماد به نفس و اعتماد به توانایی‌های فرد، به او کمک می‌کند تا بهترین نتایج را در فرایند کوچینگ کسب نماید چرا که اعتماد به نفس از عوامل مهم در پیشبرد و موفقیت در هر فعالیتی است.

تقویت قدرت ذهن و تفکر:

مایندست کوچینگ با ارائه‌ی تمرینات و روش‌های تقویت ذهن و تفکر به فرد کمک می‌کند؛ تا مهارت‌ها واستعدادهای خود را بهتر شناسایی کرده و نتایج مورد انتظار را مشخص و سپس متناسب با اهداف وبرنامه‌ها اقدام نماید.

اگر مایندست کوچینگ نداشته باشیم چه می‌شود؟

مهم است که به کنترل افکار خود و تلاش‌های ذهنی‌مان به شکل اهرمی برای کنترل رفتار برای دست‌یابی به اهداف نگاه کنیم. از این‌رو نداشتن و عدم توجه به مایندست در هر مقوله‌ای به خصوص کوچینگ، می‌تواند محدودیت‌هایی را به همراه داشته باشد:

 • عدم درک درست شرایط و موضوعات مهم: وقتی نمی‌دانیم چه چیزی مهم است و به کجا قرار است برویم، در نتیجه یا تلاش نمی‌کنیم ویا تلاش‌های ما بی‌نتیجه خواهد بود. افکار و ذهنیت به هر سمت و سویی خواهد رفت و درک درستی از خود و شرایط نخواهیم داشت.
 • عدم تعیین اهداف به شکلی درست: بدون ذهنیت کوچینگی، افراد ممکن است هدف‌های خود را به درستی تعیین نکنند و بدون هدف‌هایی واضح، دست‌یابی به شرایط مطلوب غیرممکن است.
 • عدم توسعه‌ی مهارت‌ها: عدم توجه به مایندست سبب می‌شود تا تلاش‌های ما سمت و سوی هدفمندی به خود نگیرد. درنتیجه ما نه به دنبال یادگیری مهارتی کاربردی خواهیم رفت و نه در راستای بهبود خود و توانمندی‌های مان قدم برمی‌داریم. رفتار منفعلانه می‌تواند نتیجه عدم توجه به مایندست کوچینگ در بهبود عملگرایی فرد باشد.
 • عدم پیشرفت: فردی که نه افکار و باورها و نه رفتار و عملکردش باهم هم سویی نداشته و هدفی واحد را دنبال نمی‌کنند؛ مسیر پیشرفت و موفقیت را  نمی‌توانند؛ طی کنند.
 • عدم اثربخشی فعالیت‌ها: مایندست نقش تسهیلگر تلاش‌ها و اقداماتی را دارد که فرد در راستای بهبود و موفقیت انجام می‌دهد. بدون آن؛ فرد امکان بررسی مسائل و رسیدن به راهکار درست را نداشته و ممکن است فعالیت‌های او اثربخشی لازم را نداشته باشند.
 • عدم اثربخشی همراهی مراجع توسط کوچ: بدیهی است اگر کوچ ذهنیت یا مایندست کوچینگ را نداشته باشد و آن را در خود تقویت نکرده باشد، نمی‌تواند صلاحیت لازم برای همراهی و بکارگیری فرایند کوچینگ را در بهبود وضعیت مراجع داشته باشد. در نتیجه ممکن است جلسه‌ای را پیش ببرد که یا نتایج آن عمیق، موثر و کاربردی نباشد ویا اصلا نتواند جلسه‌ی کوچینگ محوری برگزار نماید.
 • عدم دریافت پاسخی درست از پرسشگری‌ها: مایندست کوچینگ کمک می‌کند تا در نقش یک کوچ بدانیم در همراهی مراجع ، چه سوالی و چرا آن را می‌پرسیم؟ واضح است وقتی کوچ نداند کجا و به چه علت، چه سوالی بپرسد تا برای مراجع راهگشا باشد؛ سخت است که به مراجع کمک کند به پاسخی درست برای یافتن چگونگی هایش برسد. و در نتیجه پرسشگری موثر، همدلی و بازخوردهای او در طول جلسات موثر نخواهد بود. و ممکن است سبب سردرگمی بیشتر مراجع و حتی خود کوچ گردد.

مایندست در کوچینگ یعنی آگاهی از اینکه….

به دنبال چه هستیم؟ و از خود یا دیگری باید چه چیزی را، در چه زمانی، با چه هدفی و چگونه بپرسیم؟

ارتباط بین مایندست کوچینگ و فرایند کوچینگ چیست؟
ارتباط بین ذهنیت کوچینگی و عملگرایی چیست؟
اگر مایندست کوچینگ نداشته باشیم چه می‌شود؟
به این نوشته امتیاز دهید😉

نظر (2)

 1. بارانا حیاتی

  بسیار عالی، کاملترین تعریف مایندست کوچینگ رو اینجا خوندم.

 2. بیتا

  مایندست کوچینگ قشنگترین نگرشیه که هر کسی میتونه داشته باشه، اینکه من باور داشته باشم هر شخصی دانش و مهارتی داره و در حوزه ای بهترینه و اصلا کسی نیست که بدون دانش و مهارت باشه، بینظیره. این هاست که نجات دهنده هر فرده

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

زمینه‌های نمایش داده شده را انتخاب نمایید. بقیه مخفی خواهند شد. برای تنظیم مجدد ترتیب، بکشید و رها کنید.
 • تصویر
 • شناسۀ محصول
 • امتیاز
 • قيمت
 • موجودی
 • دسترسی
 • افزودن به سبد خرید
 • توضیح
 • محتوا
 • وزن
 • اندازه
 • اطلاعات اضافی
 • نویسنده
 • قسمت
 • زبان
برای مخفی‌کردن نوار مقایسه، بیرون را کلیک نمایید
مقایسه